Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 79 83 78 80
17/02 kl 01 76 81 75 79
17/02 kl 02 72 73 69 74
17/02 kl 03 64 63 61 67
17/02 kl 04 60 54 55 61
17/02 kl 05 63 53 56 59
17/02 kl 06 74 58 62 60
17/02 kl 07 88 68 71 65
17/02 kl 08 102 78 80 72
17/02 kl 09 113 89 89 83
17/02 kl 10 116 99 97 95
17/02 kl 11 112 106 103 106
17/02 kl 12 107 107 104 108
17/02 kl 13 99 103 101 103
17/02 kl 14 88 94 94 92
17/02 kl 15 76 81 83 77
17/02 kl 16 66 68 71 63
17/02 kl 17 57 57 59 51
17/02 kl 18 48 48 51 44
17/02 kl 19 42 43 45 39
17/02 kl 20 42 41 42 36
17/02 kl 21 46 42 41 35
17/02 kl 22 48 46 45 38
17/02 kl 23 49 52 50 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 78 107 64 38 38
Max. fra modell: 15/02 12 75 104 62 38 31
Max. fra modell: 15/02 00 75 108 65 35 18
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm