Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 9 48 57 45
18/02 kl 01 11 48 59 42
18/02 kl 02 8 49 57 38
18/02 kl 03 2 49 51 33
18/02 kl 04 -7 47 40 28
18/02 kl 05 -15 45 30 26
18/02 kl 06 -19 44 25 27
18/02 kl 07 -20 44 24 28
18/02 kl 08 -18 44 26 33
18/02 kl 09 -13 45 32 40
18/02 kl 10 -6 46 40 48
18/02 kl 11 3 47 50 56
18/02 kl 12 11 48 59 60
18/02 kl 13 16 48 64 60
18/02 kl 14 16 47 63 56
18/02 kl 15 11 46 57 49
18/02 kl 16 4 43 47 40
18/02 kl 17 -5 40 35 33
18/02 kl 18 -12 36 24 27
18/02 kl 19 -17 33 16 21
18/02 kl 20 -18 29 11 18
18/02 kl 21 -16 26 10 17
18/02 kl 22 -11 23 12 21
18/02 kl 23 -4 20 16 25

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 107 64 38 38
Laveste vannstand 6 41 10 -10 -18
Avvik gult nivå -12 17 -26 -52 -52
Avvik orange nivå -31 -2 -45 -71 -71
Avvik rødt nivå -48 -19 -62 -88 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm