Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 54 67 57 45
18/02 kl 01 55 66 59 42
18/02 kl 02 50 62 57 38
18/02 kl 03 44 58 51 33
18/02 kl 04 35 50 40 28
18/02 kl 05 26 43 30 26
18/02 kl 06 21 42 25 27
18/02 kl 07 19 42 24 28
18/02 kl 08 21 44 26 33
18/02 kl 09 25 49 32 40
18/02 kl 10 33 54 40 48
18/02 kl 11 41 62 50 56
18/02 kl 12 49 71 59 60
18/02 kl 13 53 76 64 60
18/02 kl 14 53 75 63 56
18/02 kl 15 47 67 57 49
18/02 kl 16 38 58 47 40
18/02 kl 17 26 45 35 33
18/02 kl 18 15 34 24 27
18/02 kl 19 5 24 16 21
18/02 kl 20 1 19 11 18
18/02 kl 21 0 18 10 17
18/02 kl 22 2 20 12 21
18/02 kl 23 7 24 16 25

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 116 76 56 59
Laveste vannstand 10 34 0 -19 -24
Avvik gult nivå -3 26 -14 -34 -31
Avvik orange nivå -22 7 -33 -53 -50
Avvik rødt nivå -39 -10 -50 -70 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm