Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 45 57 56 49
18/02 kl 01 42 59 57 52
18/02 kl 02 38 57 54 50
18/02 kl 03 33 51 47 46
18/02 kl 04 28 40 36 38
18/02 kl 05 26 30 25 31
18/02 kl 06 27 25 20 28
18/02 kl 07 28 24 19 28
18/02 kl 08 33 26 22 30
18/02 kl 09 40 32 28 35
18/02 kl 10 48 40 37 42
18/02 kl 11 56 50 47 52
18/02 kl 12 60 59 57 60
18/02 kl 13 60 64 62 65
18/02 kl 14 56 63 60 63
18/02 kl 15 49 57 52 55
18/02 kl 16 40 47 42 45
18/02 kl 17 33 35 29 32
18/02 kl 18 27 24 18 23
18/02 kl 19 21 16 10 15
18/02 kl 20 18 11 6 11
18/02 kl 21 17 10 4 11
18/02 kl 22 21 12 6 13
18/02 kl 23 25 16 10 18

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 78 107 64 38 38
Max. fra modell: 15/02 12 75 104 62 38 31
Max. fra modell: 15/02 00 75 108 65 35 18
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm