Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 4 18 22 30
19/02 kl 01 10 17 27 34
19/02 kl 02 12 16 28 32
19/02 kl 03 9 15 24 24
19/02 kl 04 2 14 16 15
19/02 kl 05 -7 13 6 7
19/02 kl 06 -15 12 -3 0
19/02 kl 07 -20 11 -9 -3
19/02 kl 08 -21 11 -10 -3
19/02 kl 09 -19 11 -8 0
19/02 kl 10 -13 11 -2 6
19/02 kl 11 -6 12 6 17
19/02 kl 12 3 14 17 29
19/02 kl 13 11 17 28 38
19/02 kl 14 15 20 35 44
19/02 kl 15 15 23 38 43
19/02 kl 16 10 24 34 38
19/02 kl 17 2 25 27 29
19/02 kl 18 -6 26 20 21
19/02 kl 19 -13 26 13 17
19/02 kl 20 -17 26 9 15
19/02 kl 21 -17 26 9 15
19/02 kl 22 -14 26 12 18
19/02 kl 23 -9 27 18 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 107 64 38 38
Laveste vannstand 6 41 10 -10 -18
Avvik gult nivå -12 17 -26 -52 -52
Avvik orange nivå -31 -2 -45 -71 -71
Avvik rødt nivå -48 -19 -62 -88 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm