Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 13 31 22 30
19/02 kl 01 18 37 27 34
19/02 kl 02 20 38 28 32
19/02 kl 03 16 34 24 24
19/02 kl 04 8 26 16 15
19/02 kl 05 -2 17 6 7
19/02 kl 06 -12 9 -3 0
19/02 kl 07 -18 4 -9 -3
19/02 kl 08 -19 5 -10 -3
19/02 kl 09 -16 9 -8 0
19/02 kl 10 -8 19 -2 6
19/02 kl 11 1 31 6 17
19/02 kl 12 10 42 17 29
19/02 kl 13 20 52 28 38
19/02 kl 14 25 56 35 44
19/02 kl 15 25 56 38 43
19/02 kl 16 19 50 34 38
19/02 kl 17 11 42 27 29
19/02 kl 18 3 34 20 21
19/02 kl 19 -4 27 13 17
19/02 kl 20 -7 22 9 15
19/02 kl 21 -7 21 9 15
19/02 kl 22 -3 23 12 18
19/02 kl 23 1 27 18 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 116 76 56 59
Laveste vannstand 10 34 0 -19 -24
Avvik gult nivå -3 26 -14 -34 -31
Avvik orange nivå -22 7 -33 -53 -50
Avvik rødt nivå -39 -10 -50 -70 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm