Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 30 22 18 24
19/02 kl 01 34 27 24 30
19/02 kl 02 32 28 27 32
19/02 kl 03 24 24 25 28
19/02 kl 04 15 16 18 21
19/02 kl 05 7 6 9 11
19/02 kl 06 0 -3 -1 1
19/02 kl 07 -3 -9 -8 -4
19/02 kl 08 -3 -10 -10 -4
19/02 kl 09 0 -8 -9 -1
19/02 kl 10 6 -2 -2 6
19/02 kl 11 17 6 7 14
19/02 kl 12 29 17 18 24
19/02 kl 13 38 28 29 31
19/02 kl 14 44 35 36 35
19/02 kl 15 43 38 38 34
19/02 kl 16 38 34 34 29
19/02 kl 17 29 27 27 21
19/02 kl 18 21 20 19 12
19/02 kl 19 17 13 11 5
19/02 kl 20 15 9 5 0
19/02 kl 21 15 9 4 -2
19/02 kl 22 18 12 6 0
19/02 kl 23 21 18 11 4

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 78 107 64 38 38
Max. fra modell: 15/02 12 75 104 62 38 31
Max. fra modell: 15/02 00 75 108 65 35 18
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm