Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 -2 27 25 27
20/02 kl 01 6 28 34 35
20/02 kl 02 11 27 38 38
20/02 kl 03 12 26 38 37
20/02 kl 04 8 22 30 31
20/02 kl 05 0 17 17 20
20/02 kl 06 -8 12 4 9
20/02 kl 07 -16 8 -8 -1
20/02 kl 08 -21 4 -17 -6
20/02 kl 09 -21 3 -18 -5
20/02 kl 10 -18 3 -15 -1
20/02 kl 11 -12 4 -8 4
20/02 kl 12 -5 6 1 11
20/02 kl 13 3 8 11 23
20/02 kl 14 10 11 21 34
20/02 kl 15 14 13 27 44
20/02 kl 16 12 16 28 48
20/02 kl 17 7 18 25 46
20/02 kl 18 -1 20 19 39
20/02 kl 19 -8 22 14 29
20/02 kl 20 -14 25 11 20
20/02 kl 21 -16 28 12 16
20/02 kl 22 -15 30 15 18
20/02 kl 23 -11 31 20 22

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 107 64 38 38
Laveste vannstand 6 41 10 -10 -18
Avvik gult nivå -12 17 -26 -52 -52
Avvik orange nivå -31 -2 -45 -71 -71
Avvik rødt nivå -48 -19 -62 -88 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm