Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 7 32 25 27
20/02 kl 01 14 39 34 35
20/02 kl 02 18 42 38 38
20/02 kl 03 19 42 38 37
20/02 kl 04 16 36 30 31
20/02 kl 05 6 27 17 20
20/02 kl 06 -4 18 4 9
20/02 kl 07 -14 9 -8 -1
20/02 kl 08 -22 5 -17 -6
20/02 kl 09 -24 7 -18 -5
20/02 kl 10 -23 13 -15 -1
20/02 kl 11 -18 21 -8 4
20/02 kl 12 -12 31 1 11
20/02 kl 13 -5 41 11 23
20/02 kl 14 2 50 21 34
20/02 kl 15 7 55 27 44
20/02 kl 16 6 54 28 48
20/02 kl 17 2 49 25 46
20/02 kl 18 -5 43 19 39
20/02 kl 19 -11 39 14 29
20/02 kl 20 -16 37 11 20
20/02 kl 21 -17 41 12 16
20/02 kl 22 -16 48 15 18
20/02 kl 23 -11 59 20 22

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 116 76 56 59
Laveste vannstand 10 34 0 -19 -24
Avvik gult nivå -3 26 -14 -34 -31
Avvik orange nivå -22 7 -33 -53 -50
Avvik rødt nivå -39 -10 -50 -70 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm