Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 27 25 19 11
20/02 kl 01 35 34 27 18
20/02 kl 02 38 38 31 -
20/02 kl 03 37 38 31 -
20/02 kl 04 31 30 24 -
20/02 kl 05 20 17 12 -
20/02 kl 06 9 4 -1 -
20/02 kl 07 -1 -8 -13 -
20/02 kl 08 -6 -17 -22 -
20/02 kl 09 -5 -18 -25 -
20/02 kl 10 -1 -15 -23 -
20/02 kl 11 4 -8 -17 -
20/02 kl 12 11 1 -10 -
20/02 kl 13 23 11 0 -
20/02 kl 14 34 21 - -
20/02 kl 15 44 27 - -
20/02 kl 16 48 28 - -
20/02 kl 17 46 25 - -
20/02 kl 18 39 19 - -
20/02 kl 19 29 14 - -
20/02 kl 20 20 11 - -
20/02 kl 21 16 12 - -
20/02 kl 22 18 15 - -
20/02 kl 23 22 20 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 78 107 64 38 38
Max. fra modell: 15/02 12 75 104 62 38 31
Max. fra modell: 15/02 00 75 108 65 35 18
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm