Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 9 34 27 29
20/02 kl 01 8 33 28 29
20/02 kl 02 7 31 27 27
20/02 kl 03 7 30 26 25
20/02 kl 04 8 28 22 23
20/02 kl 05 6 27 17 20
20/02 kl 06 4 26 12 17
20/02 kl 07 2 25 8 15
20/02 kl 08 -1 26 4 15
20/02 kl 09 -3 28 3 16
20/02 kl 10 -5 31 3 17
20/02 kl 11 -6 33 4 16
20/02 kl 12 -7 36 6 16
20/02 kl 13 -8 38 8 20
20/02 kl 14 -8 40 11 24
20/02 kl 15 -7 41 13 30
20/02 kl 16 -6 42 16 36
20/02 kl 17 -5 42 18 39
20/02 kl 18 -4 44 20 40
20/02 kl 19 -3 47 22 37
20/02 kl 20 -2 51 25 34
20/02 kl 21 -1 57 28 32
20/02 kl 22 -1 63 30 33
20/02 kl 23 0 70 31 33

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 70 95 49 27 31
Laveste værets virkning 8 49 20 11 3
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm