Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 48 57 105 103
16/02 kl 02 40 60 100 109
16/02 kl 03 34 60 94 107
16/02 kl 04 32 54 86 96
16/02 kl 05 35 44 79 74
16/02 kl 06 38 29 67 52
16/02 kl 07 43 16 59 38
16/02 kl 08 48 8 56 36
16/02 kl 09 56 9 65 57
16/02 kl 10 62 21 83 92
16/02 kl 11 64 40 104 114
16/02 kl 12 63 57 120 127
16/02 kl 13 58 67 125 122
16/02 kl 14 51 66 117 104
16/02 kl 15 43 56 99 86
16/02 kl 16 38 45 83 69
16/02 kl 17 36 35 71 61
16/02 kl 18 36 30 66 62
16/02 kl 19 37 32 69 72
16/02 kl 20 40 40 80 89
16/02 kl 21 46 51 97 109
16/02 kl 22 53 62 115 122
16/02 kl 23 58 70 128 129

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 157 114 88 88
Laveste vannstand 56 91 60 40 32
Avvik gult nivå -12 17 -26 -52 -52
Avvik orange nivå -31 -2 -45 -71 -71
Avvik rødt nivå -48 -19 -62 -88 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm