Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 105 105 105 103
16/02 kl 02 99 103 100 109
16/02 kl 03 91 99 94 107
16/02 kl 04 80 90 86 96
16/02 kl 05 72 86 79 74
16/02 kl 06 62 75 67 52
16/02 kl 07 60 69 59 38
16/02 kl 08 60 73 56 36
16/02 kl 09 69 84 65 57
16/02 kl 10 81 97 83 92
16/02 kl 11 91 106 104 114
16/02 kl 12 99 112 120 127
16/02 kl 13 97 113 125 122
16/02 kl 14 91 109 117 104
16/02 kl 15 83 100 99 86
16/02 kl 16 76 91 83 69
16/02 kl 17 71 85 71 61
16/02 kl 18 71 86 66 62
16/02 kl 19 74 92 69 72
16/02 kl 20 80 101 80 89
16/02 kl 21 91 113 97 109
16/02 kl 22 105 126 115 122
16/02 kl 23 116 137 128 129

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 166 126 106 109
Laveste vannstand 60 84 50 31 26
Avvik gult nivå -3 26 -14 -34 -31
Avvik orange nivå -22 7 -33 -53 -50
Avvik rødt nivå -39 -10 -50 -70 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm