Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 102 - 106 108
16/02 kl 01 103 105 103 106
16/02 kl 02 109 100 98 100
16/02 kl 03 107 94 92 92
16/02 kl 04 96 86 84 83
16/02 kl 05 74 79 77 75
16/02 kl 06 52 67 65 66
16/02 kl 07 38 59 57 60
16/02 kl 08 36 56 54 60
16/02 kl 09 57 65 63 69
16/02 kl 10 92 83 81 84
16/02 kl 11 114 104 102 99
16/02 kl 12 127 120 118 111
16/02 kl 13 122 125 121 114
16/02 kl 14 104 117 113 108
16/02 kl 15 86 99 95 96
16/02 kl 16 69 83 78 85
16/02 kl 17 61 71 66 80
16/02 kl 18 62 66 63 80
16/02 kl 19 72 69 67 84
16/02 kl 20 89 80 78 91
16/02 kl 21 109 97 96 103
16/02 kl 22 122 115 113 115
16/02 kl 23 129 128 125 125

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 128 157 114 88 88
Max. fra modell: 15/02 12 125 154 112 88 81
Max. fra modell: 15/02 00 125 158 115 85 68
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm