Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 57 57 57 55
16/02 kl 02 59 63 60 69
16/02 kl 03 57 65 60 73
16/02 kl 04 48 58 54 64
16/02 kl 05 37 51 44 39
16/02 kl 06 24 37 29 14
16/02 kl 07 17 26 16 -5
16/02 kl 08 12 25 8 -12
16/02 kl 09 13 28 9 1
16/02 kl 10 19 35 21 30
16/02 kl 11 27 42 40 50
16/02 kl 12 36 49 57 64
16/02 kl 13 39 55 67 64
16/02 kl 14 40 58 66 53
16/02 kl 15 40 57 56 43
16/02 kl 16 38 53 45 31
16/02 kl 17 35 49 35 25
16/02 kl 18 35 50 30 26
16/02 kl 19 37 55 32 35
16/02 kl 20 40 61 40 49
16/02 kl 21 45 67 51 63
16/02 kl 22 52 73 62 69
16/02 kl 23 58 79 70 71

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 70 95 49 27 31
Laveste værets virkning 8 49 20 11 3
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm