Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 120 143 133 129
17/02 kl 01 118 144 131 126
17/02 kl 02 113 143 123 122
17/02 kl 03 108 140 113 114
17/02 kl 04 105 137 104 110
17/02 kl 05 105 137 103 113
17/02 kl 06 105 139 108 124
17/02 kl 07 110 143 118 138
17/02 kl 08 117 148 128 152
17/02 kl 09 126 154 139 163
17/02 kl 10 134 158 149 166
17/02 kl 11 141 163 156 162
17/02 kl 12 142 165 157 157
17/02 kl 13 140 166 153 149
17/02 kl 14 134 160 144 138
17/02 kl 15 122 147 131 126
17/02 kl 16 108 132 118 116
17/02 kl 17 96 117 107 107
17/02 kl 18 88 107 98 98
17/02 kl 19 84 101 93 92
17/02 kl 20 85 101 91 92
17/02 kl 21 89 104 92 96
17/02 kl 22 94 109 96 98
17/02 kl 23 99 114 102 99

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 166 126 106 109
Laveste vannstand 60 84 50 31 26
Avvik gult nivå -3 26 -14 -34 -31
Avvik orange nivå -22 7 -33 -53 -50
Avvik rødt nivå -39 -10 -50 -70 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm