Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 129 133 128 130
17/02 kl 01 126 131 125 129
17/02 kl 02 122 123 119 124
17/02 kl 03 114 113 111 117
17/02 kl 04 110 104 105 111
17/02 kl 05 113 103 106 109
17/02 kl 06 124 108 112 110
17/02 kl 07 138 118 121 115
17/02 kl 08 152 128 130 122
17/02 kl 09 163 139 139 133
17/02 kl 10 166 149 147 145
17/02 kl 11 162 156 153 156
17/02 kl 12 157 157 154 158
17/02 kl 13 149 153 151 153
17/02 kl 14 138 144 144 142
17/02 kl 15 126 131 133 127
17/02 kl 16 116 118 121 113
17/02 kl 17 107 107 109 101
17/02 kl 18 98 98 101 94
17/02 kl 19 92 93 95 89
17/02 kl 20 92 91 92 86
17/02 kl 21 96 92 91 85
17/02 kl 22 98 96 95 88
17/02 kl 23 99 102 100 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 128 157 114 88 88
Max. fra modell: 15/02 12 125 154 112 88 81
Max. fra modell: 15/02 00 125 158 115 85 68
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm