Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 61 84 74 70
17/02 kl 01 62 88 75 70
17/02 kl 02 63 93 73 72
17/02 kl 03 66 98 71 72
17/02 kl 04 70 102 69 75
17/02 kl 05 73 105 71 81
17/02 kl 06 73 107 76 92
17/02 kl 07 75 108 83 103
17/02 kl 08 78 109 89 113
17/02 kl 09 80 108 93 117
17/02 kl 10 80 104 95 112
17/02 kl 11 79 101 94 100
17/02 kl 12 77 100 92 92
17/02 kl 13 75 101 88 84
17/02 kl 14 73 99 83 77
17/02 kl 15 69 94 78 73
17/02 kl 16 63 87 73 71
17/02 kl 17 58 79 69 69
17/02 kl 18 54 73 64 64
17/02 kl 19 51 68 60 59
17/02 kl 20 50 66 56 57
17/02 kl 21 50 65 53 57
17/02 kl 22 48 63 50 52
17/02 kl 23 46 61 49 46

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 70 95 49 27 31
Laveste værets virkning 8 49 20 11 3
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm