Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 59 48 107 95
18/02 kl 01 61 48 109 92
18/02 kl 02 58 49 107 88
18/02 kl 03 52 49 101 83
18/02 kl 04 43 47 90 78
18/02 kl 05 35 45 80 76
18/02 kl 06 31 44 75 77
18/02 kl 07 30 44 74 78
18/02 kl 08 32 44 76 83
18/02 kl 09 37 45 82 90
18/02 kl 10 44 46 90 98
18/02 kl 11 53 47 100 106
18/02 kl 12 61 48 109 110
18/02 kl 13 66 48 114 110
18/02 kl 14 66 47 113 106
18/02 kl 15 61 46 107 99
18/02 kl 16 54 43 97 90
18/02 kl 17 45 40 85 83
18/02 kl 18 38 36 74 77
18/02 kl 19 33 33 66 71
18/02 kl 20 32 29 61 68
18/02 kl 21 34 26 60 67
18/02 kl 22 39 23 62 71
18/02 kl 23 46 20 66 75

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 157 114 88 88
Laveste vannstand 56 91 60 40 32
Avvik gult nivå -12 17 -26 -52 -52
Avvik orange nivå -31 -2 -45 -71 -71
Avvik rødt nivå -48 -19 -62 -88 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm