Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 104 117 107 95
18/02 kl 01 105 116 109 92
18/02 kl 02 100 112 107 88
18/02 kl 03 94 108 101 83
18/02 kl 04 85 100 90 78
18/02 kl 05 76 93 80 76
18/02 kl 06 71 92 75 77
18/02 kl 07 69 92 74 78
18/02 kl 08 71 94 76 83
18/02 kl 09 75 99 82 90
18/02 kl 10 83 104 90 98
18/02 kl 11 91 112 100 106
18/02 kl 12 99 121 109 110
18/02 kl 13 103 126 114 110
18/02 kl 14 103 125 113 106
18/02 kl 15 97 117 107 99
18/02 kl 16 88 108 97 90
18/02 kl 17 76 95 85 83
18/02 kl 18 65 84 74 77
18/02 kl 19 55 74 66 71
18/02 kl 20 51 69 61 68
18/02 kl 21 50 68 60 67
18/02 kl 22 52 70 62 71
18/02 kl 23 57 74 66 75

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 166 126 106 109
Laveste vannstand 60 84 50 31 26
Avvik gult nivå -3 26 -14 -34 -31
Avvik orange nivå -22 7 -33 -53 -50
Avvik rødt nivå -39 -10 -50 -70 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm