Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 45 58 48 36
18/02 kl 01 44 55 48 31
18/02 kl 02 42 54 49 30
18/02 kl 03 42 56 49 31
18/02 kl 04 42 57 47 35
18/02 kl 05 41 58 45 41
18/02 kl 06 40 61 44 46
18/02 kl 07 39 62 44 48
18/02 kl 08 39 62 44 51
18/02 kl 09 38 62 45 53
18/02 kl 10 39 60 46 54
18/02 kl 11 38 59 47 53
18/02 kl 12 38 60 48 49
18/02 kl 13 37 60 48 44
18/02 kl 14 37 59 47 40
18/02 kl 15 36 56 46 38
18/02 kl 16 34 54 43 36
18/02 kl 17 31 50 40 38
18/02 kl 18 27 46 36 39
18/02 kl 19 22 41 33 38
18/02 kl 20 19 37 29 36
18/02 kl 21 16 34 26 33
18/02 kl 22 13 31 23 32
18/02 kl 23 11 28 20 29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 70 95 49 27 31
Laveste værets virkning 8 49 20 11 3
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm