Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 80 72 68 74
19/02 kl 01 84 77 74 80
19/02 kl 02 82 78 77 82
19/02 kl 03 74 74 75 78
19/02 kl 04 65 66 68 71
19/02 kl 05 57 56 59 61
19/02 kl 06 50 47 49 51
19/02 kl 07 47 41 42 46
19/02 kl 08 47 40 40 46
19/02 kl 09 50 42 41 49
19/02 kl 10 56 48 48 56
19/02 kl 11 67 56 57 64
19/02 kl 12 79 67 68 74
19/02 kl 13 88 78 79 81
19/02 kl 14 94 85 86 85
19/02 kl 15 93 88 88 84
19/02 kl 16 88 84 84 79
19/02 kl 17 79 77 77 71
19/02 kl 18 71 70 69 62
19/02 kl 19 67 63 61 55
19/02 kl 20 65 59 55 50
19/02 kl 21 65 59 54 48
19/02 kl 22 68 62 56 50
19/02 kl 23 71 68 61 54

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 128 157 114 88 88
Max. fra modell: 15/02 12 125 154 112 88 81
Max. fra modell: 15/02 00 125 158 115 85 68
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm