Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 57 82 75 77
20/02 kl 01 64 89 84 85
20/02 kl 02 68 92 88 88
20/02 kl 03 69 92 88 87
20/02 kl 04 66 86 80 81
20/02 kl 05 56 77 67 70
20/02 kl 06 46 68 54 59
20/02 kl 07 36 59 42 49
20/02 kl 08 28 55 33 44
20/02 kl 09 26 57 32 45
20/02 kl 10 27 63 35 49
20/02 kl 11 32 71 42 54
20/02 kl 12 38 81 51 61
20/02 kl 13 45 91 61 73
20/02 kl 14 52 100 71 84
20/02 kl 15 57 105 77 94
20/02 kl 16 56 104 78 98
20/02 kl 17 52 99 75 96
20/02 kl 18 45 93 69 89
20/02 kl 19 39 89 64 79
20/02 kl 20 34 87 61 70
20/02 kl 21 33 91 62 66
20/02 kl 22 34 98 65 68
20/02 kl 23 39 109 70 72

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 166 126 106 109
Laveste vannstand 60 84 50 31 26
Avvik gult nivå -3 26 -14 -34 -31
Avvik orange nivå -22 7 -33 -53 -50
Avvik rødt nivå -39 -10 -50 -70 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm