Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -72 3 -69 -73
16/02 kl 02 -94 3 -91 -95
16/02 kl 03 -92 6 -86 -95
16/02 kl 04 -69 2 -67 -71
16/02 kl 05 -31 5 -26 -29
16/02 kl 06 12 8 20 16
16/02 kl 07 50 8 58 53
16/02 kl 08 75 12 87 77
16/02 kl 09 82 10 92 86
16/02 kl 10 69 12 81 72
16/02 kl 11 41 13 54 43
16/02 kl 12 4 11 15 4
16/02 kl 13 -33 14 -19 -30
16/02 kl 14 -59 12 -47 -51
16/02 kl 15 -67 15 -52 -58
16/02 kl 16 -55 14 -41 -46
16/02 kl 17 -27 12 -15 -21
16/02 kl 18 8 12 20 16
16/02 kl 19 43 12 55 49
16/02 kl 20 69 16 85 79
16/02 kl 21 81 17 98 98
16/02 kl 22 75 23 98 100
16/02 kl 23 52 26 78 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 118 103 89 90
Laveste vannstand -91 -41 -28 -58 -72
Avvik gult nivå -72 -52 -67 -81 -80
Avvik orange nivå -88 -68 -83 -97 -96
Avvik rødt nivå -103 -83 -98 -112 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm