Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 50 48 98 99
18/02 kl 01 22 48 70 69
18/02 kl 02 -12 45 33 34
18/02 kl 03 -43 43 0 1
18/02 kl 04 -63 41 -22 -21
18/02 kl 05 -67 39 -28 -26
18/02 kl 06 -56 38 -18 -14
18/02 kl 07 -32 34 2 9
18/02 kl 08 1 34 35 40
18/02 kl 09 33 34 67 74
18/02 kl 10 58 33 91 101
18/02 kl 11 70 33 103 112
18/02 kl 12 66 31 97 105
18/02 kl 13 48 31 79 86
18/02 kl 14 19 31 50 57
18/02 kl 15 -14 31 17 25
18/02 kl 16 -41 30 -11 -3
18/02 kl 17 -56 30 -26 -20
18/02 kl 18 -56 30 -26 -19
18/02 kl 19 -42 29 -13 -4
18/02 kl 20 -16 28 12 20
18/02 kl 21 14 26 40 50
18/02 kl 22 42 26 68 76
18/02 kl 23 60 26 86 94

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 118 103 89 90
Laveste vannstand -91 -41 -28 -58 -72
Avvik gult nivå -72 -52 -67 -81 -80
Avvik orange nivå -88 -68 -83 -97 -96
Avvik rødt nivå -103 -83 -98 -112 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm