Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 64 24 88 96
19/02 kl 01 53 25 78 83
19/02 kl 02 29 23 52 59
19/02 kl 03 -3 23 20 25
19/02 kl 04 -34 22 -12 -9
19/02 kl 05 -57 20 -37 -32
19/02 kl 06 -66 19 -47 -41
19/02 kl 07 -58 19 -39 -34
19/02 kl 08 -35 19 -16 -12
19/02 kl 09 -3 18 15 22
19/02 kl 10 31 16 47 59
19/02 kl 11 59 15 74 86
19/02 kl 12 74 15 89 99
19/02 kl 13 73 15 88 95
19/02 kl 14 55 14 69 78
19/02 kl 15 24 13 37 44
19/02 kl 16 -11 12 1 7
19/02 kl 17 -42 11 -31 -26
19/02 kl 18 -62 9 -53 -45
19/02 kl 19 -66 8 -58 -50
19/02 kl 20 -53 7 -46 -36
19/02 kl 21 -26 7 -19 -7
19/02 kl 22 7 7 14 28
19/02 kl 23 39 7 46 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 118 103 89 90
Laveste vannstand -91 -41 -28 -58 -72
Avvik gult nivå -72 -52 -67 -81 -80
Avvik orange nivå -88 -68 -83 -97 -96
Avvik rødt nivå -103 -83 -98 -112 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm