Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 96 96 96 92
16/02 kl 02 73 74 74 70
16/02 kl 03 78 79 79 70
16/02 kl 04 96 98 98 94
16/02 kl 05 136 139 139 136
16/02 kl 06 183 186 185 181
16/02 kl 07 222 225 223 218
16/02 kl 08 250 253 252 242
16/02 kl 09 254 257 257 251
16/02 kl 10 241 245 246 237
16/02 kl 11 216 219 219 208
16/02 kl 12 178 182 180 169
16/02 kl 13 144 148 146 135
16/02 kl 14 116 120 118 114
16/02 kl 15 110 114 113 107
16/02 kl 16 121 127 124 119
16/02 kl 17 148 154 150 144
16/02 kl 18 183 188 185 181
16/02 kl 19 217 224 220 214
16/02 kl 20 248 255 250 244
16/02 kl 21 261 268 263 263
16/02 kl 22 259 267 263 265
16/02 kl 23 237 246 243 246

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 296 281 260 269
Laveste vannstand 73 120 129 101 83
Avvik gult nivå -67 -39 -54 -75 -66
Avvik orange nivå -83 -55 -70 -91 -82
Avvik rødt nivå -98 -70 -85 -106 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm