Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 133 - 137 137
16/02 kl 01 92 96 98 97
16/02 kl 02 70 74 75 75
16/02 kl 03 70 79 80 81
16/02 kl 04 94 98 100 101
16/02 kl 05 136 139 140 142
16/02 kl 06 181 185 186 187
16/02 kl 07 218 223 224 226
16/02 kl 08 242 252 253 255
16/02 kl 09 251 257 258 260
16/02 kl 10 237 246 248 249
16/02 kl 11 208 219 221 223
16/02 kl 12 169 180 182 185
16/02 kl 13 135 146 148 152
16/02 kl 14 114 118 121 124
16/02 kl 15 107 113 116 117
16/02 kl 16 119 124 127 127
16/02 kl 17 144 150 152 154
16/02 kl 18 181 185 186 190
16/02 kl 19 214 220 221 227
16/02 kl 20 244 250 251 256
16/02 kl 21 263 263 264 270
16/02 kl 22 265 263 264 269
16/02 kl 23 246 243 244 248

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 263 283 268 254 255
Max. fra modell: 15/02 12 264 287 274 257 257
Max. fra modell: 15/02 00 270 285 269 256 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm