Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 215 48 263 264
18/02 kl 01 187 48 235 234
18/02 kl 02 153 45 198 199
18/02 kl 03 122 43 165 166
18/02 kl 04 102 41 143 144
18/02 kl 05 98 39 137 139
18/02 kl 06 109 38 147 151
18/02 kl 07 133 34 167 174
18/02 kl 08 166 34 200 205
18/02 kl 09 198 34 232 239
18/02 kl 10 223 33 256 266
18/02 kl 11 235 33 268 277
18/02 kl 12 231 31 262 270
18/02 kl 13 213 31 244 251
18/02 kl 14 184 31 215 222
18/02 kl 15 151 31 182 190
18/02 kl 16 124 30 154 162
18/02 kl 17 109 30 139 145
18/02 kl 18 109 30 139 146
18/02 kl 19 123 29 152 161
18/02 kl 20 149 28 177 185
18/02 kl 21 179 26 205 215
18/02 kl 22 207 26 233 241
18/02 kl 23 225 26 251 259

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 263 283 268 254 255
Laveste vannstand 74 124 137 107 93
Avvik gult nivå -72 -52 -67 -81 -80
Avvik orange nivå -88 -68 -83 -97 -96
Avvik rødt nivå -103 -83 -98 -112 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm