Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 229 24 253 261
19/02 kl 01 218 25 243 248
19/02 kl 02 194 23 217 224
19/02 kl 03 162 23 185 190
19/02 kl 04 131 22 153 156
19/02 kl 05 108 20 128 133
19/02 kl 06 99 19 118 124
19/02 kl 07 107 19 126 131
19/02 kl 08 130 19 149 153
19/02 kl 09 162 18 180 187
19/02 kl 10 196 16 212 224
19/02 kl 11 224 15 239 251
19/02 kl 12 239 15 254 264
19/02 kl 13 238 15 253 260
19/02 kl 14 220 14 234 243
19/02 kl 15 189 13 202 209
19/02 kl 16 154 12 166 172
19/02 kl 17 123 11 134 139
19/02 kl 18 103 9 112 120
19/02 kl 19 99 8 107 115
19/02 kl 20 112 7 119 129
19/02 kl 21 139 7 146 158
19/02 kl 22 172 7 179 193
19/02 kl 23 204 7 211 224

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 263 283 268 254 255
Laveste vannstand 74 124 137 107 93
Avvik gult nivå -72 -52 -67 -81 -80
Avvik orange nivå -88 -68 -83 -97 -96
Avvik rødt nivå -103 -83 -98 -112 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm