Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 246 260 253 261
19/02 kl 01 236 250 243 248
19/02 kl 02 209 224 217 224
19/02 kl 03 177 191 185 190
19/02 kl 04 145 159 153 156
19/02 kl 05 121 133 128 133
19/02 kl 06 112 124 118 124
19/02 kl 07 120 132 126 131
19/02 kl 08 144 155 149 153
19/02 kl 09 175 186 180 187
19/02 kl 10 207 217 212 224
19/02 kl 11 235 244 239 251
19/02 kl 12 250 260 254 264
19/02 kl 13 249 260 253 260
19/02 kl 14 230 241 234 243
19/02 kl 15 198 208 202 209
19/02 kl 16 163 172 166 172
19/02 kl 17 130 141 134 139
19/02 kl 18 108 120 112 120
19/02 kl 19 101 115 107 115
19/02 kl 20 114 128 119 129
19/02 kl 21 142 156 146 158
19/02 kl 22 175 190 179 193
19/02 kl 23 206 221 211 224

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 296 281 260 269
Laveste vannstand 73 120 129 101 83
Avvik gult nivå -67 -39 -54 -75 -66
Avvik orange nivå -83 -55 -70 -91 -82
Avvik rødt nivå -98 -70 -85 -106 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm