Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 226 8 234 245
20/02 kl 01 233 8 241 254
20/02 kl 02 224 9 233 246
20/02 kl 03 199 9 208 220
20/02 kl 04 165 9 174 184
20/02 kl 05 131 10 141 149
20/02 kl 06 105 11 116 123
20/02 kl 07 95 10 105 111
20/02 kl 08 103 10 113 118
20/02 kl 09 128 10 138 142
20/02 kl 10 164 10 174 178
20/02 kl 11 202 9 211 215
20/02 kl 12 232 8 240 245
20/02 kl 13 248 7 255 262
20/02 kl 14 245 6 251 262
20/02 kl 15 224 6 230 242
20/02 kl 16 189 3 192 207
20/02 kl 17 149 3 152 166
20/02 kl 18 114 2 116 130
20/02 kl 19 92 4 96 108
20/02 kl 20 88 5 93 105
20/02 kl 21 104 5 109 123
20/02 kl 22 136 8 144 158
20/02 kl 23 174 9 183 197

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 263 283 268 254 255
Laveste vannstand 74 124 137 107 93
Avvik gult nivå -72 -52 -67 -81 -80
Avvik orange nivå -88 -68 -83 -97 -96
Avvik rødt nivå -103 -83 -98 -112 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm