Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 214 -1 213 230
20/02 kl 01 184 -1 183 200
20/02 kl 02 152 0 152 163
20/02 kl 03 124 1 125 132
20/02 kl 04 106 2 108 115
20/02 kl 05 105 1 106 120
20/02 kl 06 123 2 125 144
20/02 kl 07 157 2 159 180
20/02 kl 08 199 5 204 220
20/02 kl 09 237 6 243 257
20/02 kl 10 261 7 268 283
20/02 kl 11 265 7 272 292
20/02 kl 12 248 7 255 280
20/02 kl 13 216 12 228 252
20/02 kl 14 177 13 190 216
20/02 kl 15 139 16 155 176
20/02 kl 16 108 17 125 142
20/02 kl 17 93 19 112 125
20/02 kl 18 98 24 122 139
20/02 kl 19 124 26 150 171
20/02 kl 20 164 32 196 209
20/02 kl 21 206 31 237 246
20/02 kl 22 239 33 272 281
20/02 kl 23 253 35 288 297

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 306 291 267 288
Laveste vannstand 91 152 157 117 106
Avvik gult nivå -62 -73 -88 -112 -91
Avvik orange nivå -83 -94 -109 -133 -112
Avvik rødt nivå -102 -113 -128 -152 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm