Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -51 60 9 10
17/02 kl 01 -39 61 22 27
17/02 kl 02 -16 64 48 52
17/02 kl 03 11 65 76 82
17/02 kl 04 34 67 101 106
17/02 kl 05 48 67 115 123
17/02 kl 06 48 70 118 125
17/02 kl 07 38 71 109 112
17/02 kl 08 20 68 88 94
17/02 kl 09 -2 73 71 74
17/02 kl 10 -23 73 50 53
17/02 kl 11 -38 75 37 39
17/02 kl 12 -45 77 32 33
17/02 kl 13 -40 80 40 40
17/02 kl 14 -24 83 59 59
17/02 kl 15 0 81 81 83
17/02 kl 16 25 84 109 105
17/02 kl 17 44 86 130 120
17/02 kl 18 52 77 129 123
17/02 kl 19 49 77 126 118
17/02 kl 20 36 72 108 107
17/02 kl 21 17 78 95 84
17/02 kl 22 -6 70 64 56
17/02 kl 23 -26 70 44 33

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 130 99 78 94
Laveste vannstand 10 9 1 -45 -33
Avvik gult nivå -26 -22 -53 -74 -58
Avvik orange nivå -41 -37 -68 -89 -73
Avvik rødt nivå -54 -50 -81 -102 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm