Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -39 69 30 17
18/02 kl 01 -43 68 25 11
18/02 kl 02 -36 65 29 18
18/02 kl 03 -18 61 43 35
18/02 kl 04 5 59 64 58
18/02 kl 05 28 57 85 78
18/02 kl 06 42 55 97 90
18/02 kl 07 47 52 99 93
18/02 kl 08 42 52 94 88
18/02 kl 09 28 49 77 73
18/02 kl 10 8 48 56 50
18/02 kl 11 -14 47 33 27
18/02 kl 12 -33 46 13 7
18/02 kl 13 -44 46 2 -5
18/02 kl 14 -45 46 1 -5
18/02 kl 15 -34 46 12 5
18/02 kl 16 -13 45 32 25
18/02 kl 17 12 43 55 49
18/02 kl 18 33 46 79 70
18/02 kl 19 45 45 90 82
18/02 kl 20 48 44 92 86
18/02 kl 21 40 44 84 77
18/02 kl 22 24 42 66 60
18/02 kl 23 2 44 46 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 130 99 78 94
Laveste vannstand 10 9 1 -45 -33
Avvik gult nivå -26 -22 -53 -74 -58
Avvik orange nivå -41 -37 -68 -89 -73
Avvik rødt nivå -54 -50 -81 -102 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm