Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 21 49 41 35
19/02 kl 01 21 48 40 33
19/02 kl 02 19 50 39 33
19/02 kl 03 19 47 36 32
19/02 kl 04 17 46 36 31
19/02 kl 05 15 44 33 31
19/02 kl 06 13 41 31 28
19/02 kl 07 12 41 29 27
19/02 kl 08 11 38 25 25
19/02 kl 09 10 36 23 23
19/02 kl 10 8 34 20 20
19/02 kl 11 5 31 17 17
19/02 kl 12 5 31 15 13
19/02 kl 13 3 27 12 12
19/02 kl 14 3 27 11 12
19/02 kl 15 -1 25 9 12
19/02 kl 16 -3 23 7 12
19/02 kl 17 -2 23 7 12
19/02 kl 18 -3 22 5 11
19/02 kl 19 -2 23 5 12
19/02 kl 20 -2 21 6 16
19/02 kl 21 -2 22 5 19
19/02 kl 22 -4 26 7 20
19/02 kl 23 -2 25 8 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 67 86 69 41 38
Laveste værets virkning 38 60 42 5 10
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm