Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 5 10 15 26
20/02 kl 01 -20 12 -8 2
20/02 kl 02 -39 13 -26 -15
20/02 kl 03 -48 15 -33 -21
20/02 kl 04 -43 17 -26 -14
20/02 kl 05 -25 18 -7 7
20/02 kl 06 1 22 23 35
20/02 kl 07 30 24 54 64
20/02 kl 08 53 23 76 88
20/02 kl 09 63 28 91 99
20/02 kl 10 60 28 88 99
20/02 kl 11 44 30 74 87
20/02 kl 12 17 30 47 61
20/02 kl 13 -14 31 17 27
20/02 kl 14 -42 35 -7 0
20/02 kl 15 -60 32 -28 -16
20/02 kl 16 -64 36 -28 -22
20/02 kl 17 -53 37 -16 -10
20/02 kl 18 -28 36 8 15
20/02 kl 19 4 37 41 45
20/02 kl 20 34 35 69 74
20/02 kl 21 54 38 92 93
20/02 kl 22 59 35 94 98
20/02 kl 23 50 35 85 87

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 130 99 78 94
Laveste vannstand 10 9 1 -45 -33
Avvik gult nivå -26 -22 -53 -74 -58
Avvik orange nivå -41 -37 -68 -89 -73
Avvik rødt nivå -54 -50 -81 -102 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm