Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 110 38 148 150
16/02 kl 02 145 43 188 189
16/02 kl 03 173 48 221 222
16/02 kl 04 188 53 241 242
16/02 kl 05 186 56 242 244
16/02 kl 06 172 53 225 226
16/02 kl 07 147 52 199 201
16/02 kl 08 120 57 177 177
16/02 kl 09 96 61 157 152
16/02 kl 10 82 60 142 144
16/02 kl 11 78 62 140 142
16/02 kl 12 88 67 155 152
16/02 kl 13 110 66 176 171
16/02 kl 14 141 60 201 193
16/02 kl 15 171 59 230 222
16/02 kl 16 191 61 252 243
16/02 kl 17 196 60 256 252
16/02 kl 18 187 58 245 246
16/02 kl 19 168 62 230 231
16/02 kl 20 142 61 203 203
16/02 kl 21 115 60 175 175
16/02 kl 22 93 58 151 152
16/02 kl 23 80 61 141 138

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 260 229 208 224
Laveste vannstand 140 139 131 85 97
Avvik gult nivå -26 -22 -53 -74 -58
Avvik orange nivå -41 -37 -68 -89 -73
Avvik rødt nivå -54 -50 -81 -102 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm