Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 79 60 139 140
17/02 kl 01 91 61 152 157
17/02 kl 02 114 64 178 182
17/02 kl 03 141 65 206 212
17/02 kl 04 164 67 231 236
17/02 kl 05 178 67 245 253
17/02 kl 06 178 70 248 255
17/02 kl 07 168 71 239 242
17/02 kl 08 150 68 218 224
17/02 kl 09 128 73 201 204
17/02 kl 10 107 73 180 183
17/02 kl 11 92 75 167 169
17/02 kl 12 85 77 162 163
17/02 kl 13 90 80 170 170
17/02 kl 14 106 83 189 189
17/02 kl 15 130 81 211 213
17/02 kl 16 155 84 239 235
17/02 kl 17 174 86 260 250
17/02 kl 18 182 77 259 253
17/02 kl 19 179 77 256 248
17/02 kl 20 166 72 238 237
17/02 kl 21 147 78 225 214
17/02 kl 22 124 70 194 186
17/02 kl 23 104 70 174 163

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 260 229 208 224
Laveste vannstand 140 139 131 85 97
Avvik gult nivå -26 -22 -53 -74 -58
Avvik orange nivå -41 -37 -68 -89 -73
Avvik rødt nivå -54 -50 -81 -102 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm