Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 91 69 160 147
18/02 kl 01 87 68 155 141
18/02 kl 02 94 65 159 148
18/02 kl 03 112 61 173 165
18/02 kl 04 135 59 194 188
18/02 kl 05 158 57 215 208
18/02 kl 06 172 55 227 220
18/02 kl 07 177 52 229 223
18/02 kl 08 172 52 224 218
18/02 kl 09 158 49 207 203
18/02 kl 10 138 48 186 180
18/02 kl 11 116 47 163 157
18/02 kl 12 97 46 143 137
18/02 kl 13 86 46 132 125
18/02 kl 14 85 46 131 125
18/02 kl 15 96 46 142 135
18/02 kl 16 117 45 162 155
18/02 kl 17 142 43 185 179
18/02 kl 18 163 46 209 200
18/02 kl 19 175 45 220 212
18/02 kl 20 178 44 222 216
18/02 kl 21 170 44 214 207
18/02 kl 22 154 42 196 190
18/02 kl 23 132 44 176 168

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 260 229 208 224
Laveste vannstand 140 139 131 85 97
Avvik gult nivå -26 -22 -53 -74 -58
Avvik orange nivå -41 -37 -68 -89 -73
Avvik rødt nivå -54 -50 -81 -102 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm