Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 135 10 145 156
20/02 kl 01 110 12 122 132
20/02 kl 02 91 13 104 115
20/02 kl 03 82 15 97 109
20/02 kl 04 87 17 104 116
20/02 kl 05 105 18 123 137
20/02 kl 06 131 22 153 165
20/02 kl 07 160 24 184 194
20/02 kl 08 183 23 206 218
20/02 kl 09 193 28 221 229
20/02 kl 10 190 28 218 229
20/02 kl 11 174 30 204 217
20/02 kl 12 147 30 177 191
20/02 kl 13 116 31 147 157
20/02 kl 14 88 35 123 130
20/02 kl 15 70 32 102 114
20/02 kl 16 66 36 102 108
20/02 kl 17 77 37 114 120
20/02 kl 18 102 36 138 145
20/02 kl 19 134 37 171 175
20/02 kl 20 164 35 199 204
20/02 kl 21 184 38 222 223
20/02 kl 22 189 35 224 228
20/02 kl 23 180 35 215 217

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 260 229 208 224
Laveste vannstand 140 139 131 85 97
Avvik gult nivå -26 -22 -53 -74 -58
Avvik orange nivå -41 -37 -68 -89 -73
Avvik rødt nivå -54 -50 -81 -102 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm