Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 133 164 145 156
20/02 kl 01 111 139 122 132
20/02 kl 02 91 121 104 115
20/02 kl 03 83 118 97 109
20/02 kl 04 88 124 104 116
20/02 kl 05 109 147 123 137
20/02 kl 06 138 173 153 165
20/02 kl 07 167 204 184 194
20/02 kl 08 192 230 206 218
20/02 kl 09 202 238 221 229
20/02 kl 10 203 238 218 229
20/02 kl 11 188 222 204 217
20/02 kl 12 163 196 177 191
20/02 kl 13 131 165 147 157
20/02 kl 14 104 138 123 130
20/02 kl 15 87 119 102 114
20/02 kl 16 84 115 102 108
20/02 kl 17 94 127 114 120
20/02 kl 18 119 153 138 145
20/02 kl 19 150 187 171 175
20/02 kl 20 181 216 199 204
20/02 kl 21 201 240 222 223
20/02 kl 22 206 249 224 228
20/02 kl 23 196 239 215 217

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 280 242 221 249
Laveste vannstand 136 137 122 75 83
Avvik gult nivå -14 -2 -40 -61 -33
Avvik orange nivå -29 -17 -55 -76 -48
Avvik rødt nivå -42 -30 -68 -89 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm