Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -2 29 10 21
20/02 kl 01 1 29 12 22
20/02 kl 02 0 30 13 24
20/02 kl 03 1 36 15 27
20/02 kl 04 1 37 17 29
20/02 kl 05 4 42 18 32
20/02 kl 06 7 42 22 34
20/02 kl 07 7 44 24 34
20/02 kl 08 9 47 23 35
20/02 kl 09 9 45 28 36
20/02 kl 10 13 48 28 39
20/02 kl 11 14 48 30 43
20/02 kl 12 16 49 30 44
20/02 kl 13 15 49 31 41
20/02 kl 14 16 50 35 42
20/02 kl 15 17 49 32 44
20/02 kl 16 18 49 36 42
20/02 kl 17 17 50 37 43
20/02 kl 18 17 51 36 43
20/02 kl 19 16 53 37 41
20/02 kl 20 17 52 35 40
20/02 kl 21 17 56 38 39
20/02 kl 22 17 60 35 39
20/02 kl 23 16 59 35 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 67 86 69 41 38
Laveste værets virkning 38 60 42 5 10
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm