Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -8 67 59 54
16/02 kl 02 20 67 87 83
16/02 kl 03 41 65 106 107
16/02 kl 04 50 62 112 114
16/02 kl 05 47 63 110 104
16/02 kl 06 32 59 91 85
16/02 kl 07 9 58 67 66
16/02 kl 08 -16 55 39 40
16/02 kl 09 -34 58 24 28
16/02 kl 10 -43 59 16 22
16/02 kl 11 -41 59 18 26
16/02 kl 12 -29 55 26 24
16/02 kl 13 -7 46 39 39
16/02 kl 14 19 46 65 63
16/02 kl 15 40 49 89 92
16/02 kl 16 53 55 108 107
16/02 kl 17 54 59 113 114
16/02 kl 18 44 55 99 106
16/02 kl 19 24 56 80 90
16/02 kl 20 -1 59 58 65
16/02 kl 21 -23 66 43 43
16/02 kl 22 -40 71 31 25
16/02 kl 23 -47 68 21 16

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 121 87 61 88
Laveste vannstand 16 23 7 -35 -24
Avvik gult nivå -23 -15 -49 -75 -48
Avvik orange nivå -35 -27 -61 -87 -60
Avvik rødt nivå -45 -37 -71 -97 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm