Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 27 - 25 25
16/02 kl 01 54 59 59 61
16/02 kl 02 83 87 87 89
16/02 kl 03 107 106 105 107
16/02 kl 04 114 112 112 112
16/02 kl 05 104 110 109 109
16/02 kl 06 85 91 91 93
16/02 kl 07 66 67 67 71
16/02 kl 08 40 39 39 43
16/02 kl 09 28 24 24 26
16/02 kl 10 22 16 16 15
16/02 kl 11 26 18 18 17
16/02 kl 12 24 26 27 27
16/02 kl 13 39 39 40 42
16/02 kl 14 63 65 66 66
16/02 kl 15 92 89 90 88
16/02 kl 16 107 108 108 107
16/02 kl 17 114 113 112 110
16/02 kl 18 106 99 98 97
16/02 kl 19 90 80 80 77
16/02 kl 20 65 58 57 55
16/02 kl 21 43 43 40 38
16/02 kl 22 25 31 26 24
16/02 kl 23 16 21 18 18

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 113 121 87 61 88
Max. fra modell: 15/02 12 112 119 84 61 80
Max. fra modell: 15/02 00 112 125 85 57 12
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm