Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -44 67 23 22
17/02 kl 01 -29 67 38 39
17/02 kl 02 -8 73 65 66
17/02 kl 03 15 79 94 92
17/02 kl 04 32 79 111 114
17/02 kl 05 41 78 119 125
17/02 kl 06 40 81 121 119
17/02 kl 07 29 85 114 108
17/02 kl 08 11 86 97 92
17/02 kl 09 -9 87 78 74
17/02 kl 10 -25 83 58 60
17/02 kl 11 -35 88 53 50
17/02 kl 12 -37 88 51 48
17/02 kl 13 -30 96 66 58
17/02 kl 14 -13 94 81 73
17/02 kl 15 8 83 91 86
17/02 kl 16 27 78 105 97
17/02 kl 17 41 69 110 107
17/02 kl 18 45 71 116 112
17/02 kl 19 40 68 108 102
17/02 kl 20 26 66 92 87
17/02 kl 21 7 64 71 65
17/02 kl 22 -13 58 45 42
17/02 kl 23 -29 59 30 22

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 121 87 61 88
Laveste vannstand 16 23 7 -35 -24
Avvik gult nivå -23 -15 -49 -75 -48
Avvik orange nivå -35 -27 -61 -87 -60
Avvik rødt nivå -45 -37 -71 -97 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm