Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 22 23 22 26
17/02 kl 01 39 38 37 43
17/02 kl 02 66 65 65 70
17/02 kl 03 92 94 93 97
17/02 kl 04 114 111 111 117
17/02 kl 05 125 119 119 123
17/02 kl 06 119 121 119 125
17/02 kl 07 108 114 112 117
17/02 kl 08 92 97 97 102
17/02 kl 09 74 78 80 83
17/02 kl 10 60 58 64 65
17/02 kl 11 50 53 57 56
17/02 kl 12 48 51 54 47
17/02 kl 13 58 66 66 56
17/02 kl 14 73 81 84 69
17/02 kl 15 86 91 96 84
17/02 kl 16 97 105 111 101
17/02 kl 17 107 110 116 109
17/02 kl 18 112 116 117 112
17/02 kl 19 102 108 109 104
17/02 kl 20 87 92 92 88
17/02 kl 21 65 71 71 68
17/02 kl 22 42 45 44 42
17/02 kl 23 22 30 25 27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 113 121 87 61 88
Max. fra modell: 15/02 12 112 119 84 61 80
Max. fra modell: 15/02 00 112 125 85 57 12
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm