Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -38 62 24 13
18/02 kl 01 -38 57 19 11
18/02 kl 02 -28 55 27 20
18/02 kl 03 -11 49 38 38
18/02 kl 04 9 49 58 57
18/02 kl 05 27 49 76 71
18/02 kl 06 37 49 86 82
18/02 kl 07 39 48 87 83
18/02 kl 08 32 44 76 76
18/02 kl 09 17 45 62 60
18/02 kl 10 -1 46 45 42
18/02 kl 11 -19 47 28 23
18/02 kl 12 -33 47 14 9
18/02 kl 13 -39 46 7 3
18/02 kl 14 -36 46 10 6
18/02 kl 15 -23 45 22 18
18/02 kl 16 -4 44 40 37
18/02 kl 17 17 44 61 56
18/02 kl 18 33 43 76 71
18/02 kl 19 41 43 84 79
18/02 kl 20 40 41 81 78
18/02 kl 21 31 40 71 68
18/02 kl 22 14 40 54 51
18/02 kl 23 -5 37 32 29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 121 87 61 88
Laveste vannstand 16 23 7 -35 -24
Avvik gult nivå -23 -15 -49 -75 -48
Avvik orange nivå -35 -27 -61 -87 -60
Avvik rødt nivå -45 -37 -71 -97 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm