Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 14 29 24 13
18/02 kl 01 10 25 19 11
18/02 kl 02 22 37 27 20
18/02 kl 03 36 52 38 38
18/02 kl 04 53 69 58 57
18/02 kl 05 70 87 76 71
18/02 kl 06 80 97 86 82
18/02 kl 07 82 101 87 83
18/02 kl 08 71 91 76 76
18/02 kl 09 56 73 62 60
18/02 kl 10 37 54 45 42
18/02 kl 11 21 38 28 23
18/02 kl 12 7 23 14 9
18/02 kl 13 0 17 7 3
18/02 kl 14 3 19 10 6
18/02 kl 15 16 31 22 18
18/02 kl 16 32 51 40 37
18/02 kl 17 50 70 61 56
18/02 kl 18 64 84 76 71
18/02 kl 19 70 92 84 79
18/02 kl 20 68 92 81 78
18/02 kl 21 58 82 71 68
18/02 kl 22 38 63 54 51
18/02 kl 23 16 40 32 29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 131 101 83 114
Laveste vannstand 12 17 0 -44 -35
Avvik gult nivå -17 -5 -35 -53 -22
Avvik orange nivå -29 -17 -47 -65 -34
Avvik rødt nivå -39 -27 -57 -75 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm