Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 -3 21 12 9
19/02 kl 01 -14 11 -3 -4
19/02 kl 02 -18 6 -8 -9
19/02 kl 03 -14 8 -3 -2
19/02 kl 04 1 21 10 14
19/02 kl 05 20 38 30 32
19/02 kl 06 38 56 46 50
19/02 kl 07 50 67 58 62
19/02 kl 08 51 69 60 65
19/02 kl 09 45 62 53 58
19/02 kl 10 31 49 39 42
19/02 kl 11 9 28 16 20
19/02 kl 12 -12 7 -4 -3
19/02 kl 13 -33 -11 -23 -22
19/02 kl 14 -44 -22 -35 -31
19/02 kl 15 -41 -20 -33 -29
19/02 kl 16 -32 -9 -23 -16
19/02 kl 17 -10 17 1 4
19/02 kl 18 16 44 26 30
19/02 kl 19 34 64 45 50
19/02 kl 20 47 78 59 68
19/02 kl 21 48 83 61 72
19/02 kl 22 40 79 57 66
19/02 kl 23 24 63 43 50

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 131 101 83 114
Laveste vannstand 12 17 0 -44 -35
Avvik gult nivå -17 -5 -35 -53 -22
Avvik orange nivå -29 -17 -47 -65 -34
Avvik rødt nivå -39 -27 -57 -75 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm